Тиждень математики

У нашому навчальному закладі проходять предметні тижні, для проведення яких задіюється велика кількість учнів.  Діти із задоволенням беруть участь в усіх заходах, при цьому формують навички, які допомагатимуть їм у дорослому житті. Я зі своїми колегами - вчителями кафедри математики, розробила положення та методичнні рекомендації для проведення заходів для різних вікових категорій. Пропоную їх вашій увазі.

Робота з учнями початкової школи.

План проведення заходу
Методичні рекомендації.
Презентація до нагородженняДля учнів 8-9-х класів проводяться наукові конференціїї, присвячені використанню математики у повсякденному житті. Метою їх проведення є виявлення учнів, які потенційно будуть братимуть участь у роботі МАН. Учні проводять дослідження та представляють їх у вигляді захисту презентацій. 


Пропоную вашій увазі роботи учнів.Учні 10-11-х класів, які у майбутньому планують обрати професію педагога, мають змогу побувати в ролі вчителя математики, проводячи уроки. Ось деякі із них.

Математика, 5 клас, тема "Рівняння".

Презентація до уроку.

Геометрія, 8 клас, тема "Середня лінія трикутника"

Середня лінія трикутника (презентація)
Середня лінія трикутника (Конспект)


Крилаті вислови про Математику

Для шукача істини нема нічого краще самої істини, і не слід нехтувати істиною і звисока дивитися на тих, хто її висловив або передав: істиною нікого не можна принизити – навпаки, істина облагороджує кожного.
Аль-Кінді

З усіх істинних наук, як твердять Арістотель і Авероес, наші математичні науки найістинніші і мають перший ступінь вірогідності, решта природничих наук іде за ними.
ЛI. Пачолі

Ніякої достовірності нема в науках там, де не можна застосувати ні однієї з математичних наук, і в тому, що не має зв'язку з математикою.
Леонардо да Вінчі

Сама лише математика має неспростовні докази, що виходять із необхідних причин. Через це тільки там людина може, спираючись на власні закони цієї науки, підійти до істини.
Р. Бекон

У самій лише математиці є наука і доведення у найточнішому і власному розумінні.
Гросетес

Все має бути доведеним, і при доведенні не можна послуговуватись нічим, крім аксіом і раніше доведених теорем.
Б. Паскаль

У математичних питаннях не можна нехтувати й найменшими похибками.
І. Ньютон

Люди, не знайомі з алгеброю, не можуть уявити собі тих дивних речей, яких можна досягти за допомогою названої науки.
Г. Лейбніц

Саме математика насамперед захищає нас від обману чуттів і вчить, що одна справа —як влаштовані предмети, які сприймаються чуттями, а інша — якими вони здаються; ця наука дає найнадійніші правила; хто керується ними, тому не страшний обман чуттів.
Л. Ейлер

Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить.
М. В. Ломоносов

Перша умова, якої треба дотримуватися у математиці,— це бути точним, друга — бути ясним і, наскільки можливо, простим.
Л. Карно

Математика — цариця всіх наук. її улюблениця — істина, її вбрання — простота і ясність. Палац цієї володарки оточено тернистими заростями, і, щоб досягти його, кожному доводиться пробиратися крізь хащі. Випадковий мандрівник не виявить у палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, що любить істину і загартований в боротьбі з труднощами, і такому, який свідчить про незвичайну схильність людини до заплутаних, але невичерпних і піднесених розумових насолод.
Ян. Снядецький

Передусім... слід зрозуміти поняття, що лежать в основі слів, для того щоб, зводячи до них наші думки, питання, вагання, ми могли обговорювати їх і щоб у нас при нескінченних поясненнях нічого не залишалося нерозв'язаним, або щоб ми не мали порожніх слів.
Епікур

Людям, які бажають йти вірним шляхом, важливо також знати і про відхилення.
Арістотель

...Жартівливі приклади часто мають більше значення, ніж корисні.
М. Штіфель

Розв'язування софізмів, які призводять до абсурдів, для не новачка в математиці повинні бути чудовим засобом перевірки правильності наближення до математичної істини, засобом тренування розуму і удержування міркування й доказів у твердо встановлених межах.
Ж. Віола

Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини — тільки один.
Ж.Ж. Руссо

Будь-який науковий метод має галузь застосованості й джерела помилок. Останні мають бути виключені лише тоді, коли ясні логічні передумови методу.
Я. Вальтер

Кажуть, що посередині між двома протилежними думками лежить істина; Ні в якому разі! Між ними лежить проблема.
Я.В. Гете

Не можна пошкодити істині більше, ніж бажанням побудувати її на хибних умовиводах.
Я. Мопертюї

Математика — дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані, викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність.
Ж. Фабр

Дуже важливо не приймати ніяких припущень без доведення, а ще важливіше не користуватися словами, якщо їм не надано певного смислу.
В. Кліффорд

Дуже помилковою є думка... що строгість в доведенні— це ворог простоти. Численні приклади переконують нас у протилежному: строгі методи є одночасно і найпростішими, і найдоступнішими. Прагнення до строгості саме й приводить до знаходження найпростіших доведень.
Д. Гільберт

З тих пір як почали доводити очевидні твердження, багато з них виявилися хибними.
Б. Рассел

Головна перешкода пізнання істини е не хибність, а подібність до істини.
Л. М. Толстой

Історія помилок людського розуму, можливо, так само важлива, як історія його руху вперед до істини.
Я. Таннері

Доведення, яке не є строгим,— це ніщо.
А. Пуанкаре

У математичній науці все, що не обґрунтовано до кінця, розцінюється як абсолютно необґрунтоване.
С. Я. Хінчин

Для математики характерним є доведення до крайньої межі домінування логічної сили міркування; математик, який, бодай тимчасово, опустить цю схему, взагалі втрачає здатність науково мислити.
О. Я- Хінчин

У математиці немає і не може бути «напівдоведених» і «майже доведених» тверджень: або повноцінність аргументації — така, що ніякі суперечки про правиль­ність доводжуваного твердження вже неможливі, або аргументація взагалі відсутня.
О. Я- Хінчин

У моральному плані математика навчає нас суворо ставитися до того, що стверджується як істина, що висувається як аргумент чи висловлюється як доведен­ня. Математика вимагає ясності понять та тверджень і не терпить ні туману, ні бездоказових заяв.
О. Д. Александров

Математичне доведення наводиться так скрупульозно, що воно стає незаперечним і переконливим для кожного, хто тільки його зрозуміє... Однак строгість математики не абсолютна: вона розвивається, принципи математики не застигли раз назавжди, а рухаються і теж можуть бути і є об'єктом наукових суперечок.
О. Д. Александров

Серед усіх наук математика користується особливою повагою; підставою для цього є та єдина обставина, що її положення абсолютно правильні й незаперечні, в той час як положення інших наук до деякої міри спірні, і завжди є небезпека їх спростування новими відкриттями.
А. Ейнштейн

Ніде, як у математиці, ясність і точність умовиводу не дають змоги замінити відповідь розмовами навколо питання.
О. Д. Александров

Математика навчає точності думки, підкоренню логіці доведень, поняттю строго обґрунтованої істини, а все ж формує особистість, мабуть, більше, ніж музика.
О. Д. Александров

Неспростовність — ім'я твоє, математика. Нехай представник природничих наук задовольняється очевидністю— математикові потрібні докази.
У. В. Куайн

Ми, математики, маємо напрочуд простий критерій істини. Доведення або є, або його немає.
К. Урбанік

У математиці немає авторитетів. Єдиний аргумент істинності — доведення.
К- Урбанік

Поняття істинності майже неминуче потребує абстракції нескінченності вже тому, що правильне математичне висловлювання має бути правильним завжди і всюди.
Ю. І. Манін

Для строгого логіка неповне доведення — взагалі не доведення. І, звичайно, потрібно чітко розмежовувати неповні й повні доведення. Плутати їх одне з одним погано, а ще гірше приймати одне за друге.
Д. Пойа

Потрібно всіма засобами навчати мистецтву доведення, не забуваючи при цьому про мистецтво здогадуватися.
Д. Пойа

Не все на світі просто, але є
Якась закономірність саме в тому,
Що істина раптово постає
Крізь ліс ускладнень, в самому простому.
Віталій Коротич

Немає коментарів:

Дописати коментар